Friday, July 25, 2014

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးအပါအ၀င္ ဘက္စံုလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ထားဟု ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး ေျပာ

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး မက်ဳိးေပါက္ေစရန္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဌာန ခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ နယ္နိ မိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးစနစ္မ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္း အေ၀းတြင္ေျပာ သည္။

“နယ္စပ္ေဒသမွာ လံုၿခံဳေရးမက်ဳိးေပါက္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အျပည့္အ၀ထားရွိ စီးမံၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတာမ်ား က်ဳိးေပါက္ခဲ႔ရသျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စတင္က်င့္သံုးမည့္ အေျခအေန၊ ေက်းရြာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလံုးၿခံဳမႈကုိ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“နယ္ျခားလံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူထားတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြကုိယ္တုိင္ လံုၿခံဳေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ႔ အခါမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပႆနာျဖစ္သြားႏုိင္တဲ႔ ေ၀ါဟာရေတြ ပါသြားမွာစုိးလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေတြ႕ပါတယ္။ ေျပာရမွာက အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အားလံုးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေမး တာပါ”ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က မီဒီယာမ်ားကုိေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ၿမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္နယ္ေျမ ၁၁ ခု ပုိင္းျခားၿပီး နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မတရား၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး အဖြဲ႕(မကဖ)၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမ်ား ပူေပါင္းၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ဟု ဆုိ သည္။

“နယ္ျခားၿခံစည္း႐ိုးကာတဲ႔ မိမိရဲ႕ နယ္ေၿမထဲအတြင္းထဲက ကင္းလွည့္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္သားခုနစ္ဦးမွာေလးဦးက်ဆံုး၊ တစ္ဦးက ေနာက္ျပန္ေတြ႕တယ္ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံထဲ အေျချပဳတဲ႔လုိ႔ သံုးသပ္တဲ့ RSO ၆၀ ေလာက္က ၀င္ေရာက္ပစ္ခက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအစစအရာအားလံုးကုိ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးအထိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကပဲ တာ၀န္ပိေနၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ အစုိးရလံုၿခံဳေရတာနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ယုိ႔ယြင္းပ်က္စီးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေမးျမန္စဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ေမလတြင္ နယ္စပ္မွတုိင္၅၂ ႏွင့္ နတ္ေရကန္ၾကားမွာၿဖစ္ခဲ႔သည့္နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၅၃ ရဲကင္း စခန္းနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွစ္ဦးသည္ နယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ုိးလံုၿခံဳေရးကို လွည့္ကင္းလံုးၿခံဳေရးျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ႔ျခင္းသည္ အလစ္အငိုက္ပစ္ခက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းႏွင့္ တစ္ခုလံုး ရန္သူ႔ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္သြားျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးစည္း က်ဳိးေပါက္ျခင္း မဟုက္ဘူးဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး မိမိရပ္ရြာကုိ လံုၿခံဳေရးယူကာ စတင္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမ ၁၀ ခုေအာက္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ျပည္သူစစ္မ်ားကုိ ေမာင္းျပန္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ကာ စီမံထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

လူအုပ္စုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးရက္ညႇိႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စြမ္းရည္ ျမင့္မားေစရန္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအဆင့္ သင္တန္း၊ လက္နက္ငယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း၊ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရး သင္တန္းမ်ားကုိ လည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈက ေရျပင္မွာ နတ္၀ျမစ္၀မွ နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၃၁ အထိ ၃၉ ဒသမ ၈၂ မုိင္ ကုန္းနယ္နိမိတ္နယ္စပ္ မွတ္တုိင္ ၃၁ မွ နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၇၃ ရွိၿပီး သံုးႏုိင္ငံနယ္ နိမိတ္ဆံုရာအထိ ၁၂၈ ဒသမ ၇၅ မုိင္ ျဖစ္သည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment