Friday, July 25, 2014

အပစ္ရပ္မူၾကမ္း သေဘာကြဲပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး ၊ဆံုးျဖတ္မည္

Photo: အပစ္ရပ္မူၾကမ္း သေဘာကြဲပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး ၊ဆံုးျဖတ္မည္
Friday, July 25, 2014

တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရႏွင့္ညိႇႏိႈင္းမည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းအေပၚ သေဘာကြဲမႈရိွပါက ဆံုးျဖတ္မည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူဆံုးျဖတ္ရန္ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္က လိုင္ဇာတြင္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ကိုယ္စားျပဳတစ္ဦး စီျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာေကာ္မတီတြင္ ေကအိုင္ေအစစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဂမ္းေဆာင္က ဒုတိယဥကၠ႒၊ ကယန္းအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ခူဦးရယ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ လိုင္ဇာဟို တယ္တြင္ ခုနစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးအၿပီး ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လိပ္ခဲတည္းလဲၿဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ အျမင္ေတြကြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္  NCCT အဖြဲ႕၀င္ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

အျမင္ကြဲလႊဲမႈရွိပါကဦးေဆာင္ေကာ္မတီက မည္ကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္သြားမည္ကို အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသ လဲဟုမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိုမူ “method (နည္းလမ္း) တစ္ခုအေနနဲ႔ေတာ့ခ်ထားတာမရွိပါဘူး”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အဆိုပါဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူမည့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူးတူးေစးဖိုးမွာ ဇြန္လ အတြင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ သ ေဘာတူထားသည္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို  ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္ရိွရာက ခ်င္ၿပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပရန္ ကနဦးကလ်ာထားေသာ္လည္း ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွသာ စတင္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကအစည္အေ၀းကိုႀကီးၾကပ္မယ္၊ကြပ္ကဲမယ္၊ႏိုင္ငံေရးအရဦးေဆာင္မယ္၊ အစေကာင္း မွအေႏွာင္းေသခ်ာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔အခ်ိန္ယူလိုက္တာပါ”ဟု ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ အစည္းအ ေ၀းတက္ေရာက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

NCCT  အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း တြင္NCCT ၏ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိတင္ျပ ျခင္း၊ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကို လက္ခံအတည္ျပဳ ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၅ႏွင့္ ၂၆ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကိုပင္ NCCT  အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တို႔တြင္ေဆြးေႏြးရန္လ်ာထားသည္။ အၿပီးသတ္ရက္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္NCCT ၌ မပါ၀င္သည့္ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္၊ နာဂအမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ၊ ရွမ္းအထူး ေဒသ(၄)မိုင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးတို႔ တက္မတက္ မေသခ်ာေသးေပ။

ယခုအစည္းအေ၀းသည္ တတိအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိုကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ေလာ္ခီးလာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသး သည္။

Mizzima
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရႏွင့္ညိႇႏိႈင္းမည့္ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းအေပၚ သေဘာကြဲမႈရိွပါက ဆံုးျဖတ္မည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူဆံုးျဖတ္ရန္ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္က လိုင္ဇာတြင္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ကိုယ္စားျပဳတစ္ဦး စီျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာေကာ္မတီတြင္ ေကအိုင္ေအစစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဂမ္းေဆာင္က ဒုတိယဥကၠ႒၊ ကယန္းအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ခူဦးရယ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ လိုင္ဇာဟို တယ္တြင္ ခုနစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးအၿပီး ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လိပ္ခဲတည္းလဲၿဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ အျမင္ေတြကြဲမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္  NCCT အဖြဲ႕၀င္ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

အျမင္ကြဲလႊဲမႈရွိပါကဦးေဆာင္ေကာ္မတီက မည္ကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္သြားမည္ကို အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသ လဲဟုမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိုမူ “method (နည္းလမ္း) တစ္ခုအေနနဲ႔ေတာ့ခ်ထားတာမရွိပါဘူး”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အဆိုပါဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူမည့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူးတူးေစးဖိုးမွာ ဇြန္လ အတြင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ သ ေဘာတူထားသည္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို  ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္ရိွရာက ခ်င္ၿပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပရန္ ကနဦးကလ်ာထားေသာ္လည္း ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွသာ စတင္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကအစည္အေ၀းကိုႀကီးၾကပ္မယ္၊ကြပ္ကဲမယ္၊ႏိုင္ငံေရးအရဦးေဆာင္မယ္၊ အစေကာင္း မွအေႏွာင္းေသခ်ာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေန႔အခ်ိန္ယူလိုက္တာပါ”ဟု ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ အစည္းအ ေ၀းတက္ေရာက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

NCCT  အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း တြင္NCCT ၏ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိတင္ျပ ျခင္း၊ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကို လက္ခံအတည္ျပဳ ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၅ႏွင့္ ၂၆ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကိုပင္ NCCT  အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တို႔တြင္ေဆြးေႏြးရန္လ်ာထားသည္။ အၿပီးသတ္ရက္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္NCCT ၌ မပါ၀င္သည့္ “၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္၊ နာဂအမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ၊ ရွမ္းအထူး ေဒသ(၄)မိုင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးတို႔ တက္မတက္ မေသခ်ာေသးေပ။

ယခုအစည္းအေ၀းသည္ တတိအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိုကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ေလာ္ခီးလာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသး သည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment