Saturday, September 13, 2014

Master Sports စက္႐ံုတြင္း ပစၥည္းမ်ား ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို နစ္နာေၾကး ေပးရန္ ပစၥည္း စာရင္း ေကာက္ယူ

Photo: Master Sports စက္႐ံုတြင္း ပစၥည္းမ်ား ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို နစ္နာေၾကး ေပးရန္ ပစၥည္း စာရင္း ေကာက္ယူ
Saturday, September 13, 2014

Master Sports ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္ ႐ံုရွိ စက္႐ံုတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ေလ လံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမား မ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးရန္ပစၥည္း စာရင္းေကာက္ယူ ေနမႈသည္ ၿပီးစီး သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္ သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္ Master Sports စက္႐ံု ပိတ္သိမ္းလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြား သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ရက္ ၃ဝ အတြင္း ေငြသား(သို႔မဟုတ္) အျခားကမ္းလွမ္းမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ခံုသမာဓိကၿပီးခဲ့ သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရအလုပ္ ရွင္အေနျဖင့္ လာေရာက္မေျဖရွင္း ပါကဥပေဒအရစက္႐ုံတြင္းပစၥည္း မ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာေၾကးကို ေပးအပ္သြားမည္ဟု အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကား သည္။
''ပစၥည္းစာရင္းေကာက္လို႔ ၿပီးသြားရင္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးတြက္ ရမယ္။ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္ရင္ ဝရမ္းကပ္မယ္။ ပစၥည္းစာရင္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္း ေပးထားတယ္''ဟု ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

Master Sports စက္႐ံုပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္ နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ကမ္း လွမ္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ယခု လ ၁၇ ရက္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ သည္ စက္႐ံုကို ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္အလုပ္ သမား ၇ဝဝ ေက်ာ္အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားနစ္နာခဲ့ သည္။ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္အထိ စက္႐ံု ေရွ႕တြင္ လုပ္ခလစာရရွိေရးဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ စက္႐ံုေရွ႕မွ ကိုရီးယား သံ႐ံုးေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ခံုသမာဓိ႐ံုးကခ်မွတ္လိုက္သည့္ အမိန္႔စာတြင္ သံုးလေအာက္ အလုပ္ သမားမ်ားအား အလုပ္ပိတ္သိမ္း နစ္နာေၾကး တစ္လစာ၊ သံုးလမွ တစ္ႏွစ္ေအာက္လုပ္ခလစာ ႏွစ္ဆ၊ တစ္ႏွစ္မွအထက္ကို လုပ္ခလစာ သံုးဆႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။ Master Sports စက္႐ံု သည္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံလစာမွာ က်ပ္ ၇ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္မွက်ပ္၁၈ဝဝဝဝ အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာရမ္း
The Union Daily

ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ စက္႐ံုေရွ႕မွ ကိုရီးယား သံ႐ံုးေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾက
ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ စက္႐ံုေရွ႕မွ ကိုရီးယား သံ႐ံုးေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾက
Master Sports ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္ ႐ံုရွိ စက္႐ံုတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ေလ လံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမား မ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးရန္ပစၥည္း စာရင္းေကာက္ယူ ေနမႈသည္ ၿပီးစီး သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္ သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္ Master Sports စက္႐ံု ပိတ္သိမ္းလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြား သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ရက္ ၃ဝ အတြင္း ေငြသား(သို႔မဟုတ္) အျခားကမ္းလွမ္းမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ခံုသမာဓိကၿပီးခဲ့ သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရအလုပ္ ရွင္အေနျဖင့္ လာေရာက္မေျဖရွင္း ပါကဥပေဒအရစက္႐ုံတြင္းပစၥည္း မ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္ သမားမ်ား၏နစ္နာေၾကးကို ေပးအပ္သြားမည္ဟု အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကား သည္။ ''ပစၥည္းစာရင္းေကာက္လို႔ ၿပီးသြားရင္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးတြက္ ရမယ္။ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္ရင္ ဝရမ္းကပ္မယ္။ ပစၥည္းစာရင္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္ မတီကိုဖြဲ႕စည္း ေပးထားတယ္''ဟု ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

Master Sports စက္႐ံုပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္ နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ကမ္း လွမ္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ယခု လ ၁၇ ရက္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ သည္ စက္႐ံုကို ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္အလုပ္ သမား ၇ဝဝ ေက်ာ္အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားနစ္နာခဲ့ သည္။ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္အထိ စက္႐ံု ေရွ႕တြင္ လုပ္ခလစာရရွိေရးဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ စက္႐ံုေရွ႕မွ ကိုရီးယား သံ႐ံုးေရွ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ခံုသမာဓိ႐ံုးကခ်မွတ္လိုက္သည့္ အမိန္႔စာတြင္ သံုးလေအာက္ အလုပ္ သမားမ်ားအား အလုပ္ပိတ္သိမ္း နစ္နာေၾကး တစ္လစာ၊ သံုးလမွ တစ္ႏွစ္ေအာက္လုပ္ခလစာ ႏွစ္ဆ၊ တစ္ႏွစ္မွအထက္ကို လုပ္ခလစာ သံုးဆႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။ Master Sports စက္႐ံု သည္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံလစာမွာ က်ပ္ ၇ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္မွက်ပ္၁၈ဝဝဝဝ အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာရမ္း
The Union Daily

No comments:

Post a Comment