Saturday, January 17, 2015

ျမန္မာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သည္းခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါးမႈ အေမရိကန္သတိေပး


အေမရိကန္လူ႔အခြင့္ အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ရိွေနခ်ိန္၌ ဘာသာ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သည္းခံႏုိင္ စြမ္းနည္းပါးသည့္ လကၡဏာမ်ား တုိးပြားလာေနၿပီး ထုိျဖစ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ပ်က္စီးႏုိင္ ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က သတိ ေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။


ျပည္သူမ်ားကို ဘာသာ ေရးအသံုးျပဳ၍ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ လုပ္ေနျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက ျခင္းမ်ားမွာ ‘‘မီးႏွင့္ တကယ္ ကစားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ထိန္း သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ မထားရေသးသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာႏိုင္ငံ အျဖစ္ က်ေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း’’လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္ သမားေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ တြမ္မာလီေနာစကီးက အေမရိကန္ကုိယ္ စားလွယ္အဖဲြ႕၏ငါး ရက္တာ ခရီးစဥ္အၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ေျပာသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဘာ သာေရးဆုိတာ တကယ္ဘာသာ ေရးအစစ္မဟုတ္ပါဘူး။ အစ္မတို႔ ကေတာ့ ဒီလုိျမင္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကိုမတည္ၿငိမ္မႈေတြဖန္ တီးမယ္။ ၂၀၁၅မွာလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ျပႆနာေပါင္းစုံဖန္ တီးမယ္ဆုိတာကို အားလုံးက လည္း ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥပဲ’’ဟု အမ်ဳိးသမီးအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ Tringle အဖြဲ႕မွ ေဒၚခင္ေလးကဆုိသည္။

ဒီမုိကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အလုပ္ေရးရာအေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီး တြမ္မာလီေနာစကီးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာသမား မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕မွ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက အစုိးရအေနျဖင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒဟု လူသိမ်ား ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ဥပေဒေလးခုျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစား ေနသည့္ အေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္တြင္ က်င္းပမည့္လႊတ္ ေတာ္သို႔ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဟုလူ သိမ်ားေသာ ဥပေဒၾကမ္းေလးခု ကို တင္ျပရန္ျပင္ဆင္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အ ေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ရက္ႏွင့္ ၁၅ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခ်က္ ၁၂ခ်က္ပါေၾကညာခ်က္တစ္ ေစာင္သို႔ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အညီ မူရင္းေနထုိင္ရာအရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း အ ေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔မွ သေဘာတူခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ ကို လုိက္နာျခင္းသည္ ျပည္သူ မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ဆက္လက္ ရရွိလ်က္ အင္အားေတာင့္တင္း ၿပီးအရင္အခ်င္းျပည့္မီသည့္တပ္ မေတာ္တစ္ရပ္အတြက္ အေရးပါ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးသေဘာ တူခဲ့သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပပါရွိ သည္။


7Day Daily

No comments:

Post a Comment