Wednesday, September 26, 2012

ေတာင္းျပန္ျပီ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္

ကၽြန္္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အ ကိုင္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္းေပ်ာက္ ဆံုးရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာသယ္ယူရာတြင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မလိုလားအပ္ေသာေထာက္ ခံခ်က္၊ ေထာက္ခံစာမ်ားေတာင္းတတ္ခဲ့ ေသာ အေလ့အထတစ္ခုေခတ္စားခဲ့ဖူး ပါသည္။ ထိုအေလ့အထသည္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားခဲ့ဘဲ ဆက္လက္ပါလာခဲ့ေလသည္။
ထိုေတာင္း ေသာေထာက္ခံခ်က္္/ ေထာက္ခံစာမ်ား သည္ အမွန္တကယ္လိုအပ္မႈရွိ/မရွိ တာ ၀န္ရွိသူမ်ားစိစစ္သင့္ေပၿပီ။ လိုအပ္ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္  ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသင့္ေပၿပီဟု ထင္ျမင္မိပါ သည္။
အမ်ားဆံုးေတာင္းခံေလ့ရွိေသာ ေထာက္ခံစာမ်ားမွာ-
ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း ေၾကာင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ ခံခ်က္၊ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း လ-၀-က ေထာက္ခံခ်က္၊ စာ ရြက္စာတမ္းေပ်ာက္ဆံုးသည္မွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္းတရား႐ံုးက်မ္းက်ိန္လႊာ၊ ဤစက္ မႈဇုန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္သမား႐ံုးမွ မွတ္ပံု တင္ထားေၾကာင္း ေလဘာကတ္ေထာက္ ခံစာ၊ ကူးစက္ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း  ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ေထာက္ခံစာ၊ အျခား အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေထာက္ခံ စာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေမြးကုေထာက္ခံစာ စသျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ ေထာက္ခံစာမ်ားစြာ။
ေရႊက်င္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ သားျဖစ္သူက သူတို႔ၿမိဳ႕ တြင္ ေရႊလုပ္ငန္းအ႐ႈံးေပၚ၍ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကကၽြန္းကႏုတ္ဆက္တီတစ္စံုအား ေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ျပန္ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေၾကာင္းေျပာ၍ ၀ယ္ရန္ တုိက္တြန္းသျဖင့္ ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကၽြန္း ကႏုတ္ဆက္တီအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္ လ၊ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊက်င္မွ ပဲခူးသို႔ ကားျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာရာ ေညာင္ ေလးပင္အ၀င္ ရဲဂိတ္က ဖမ္းပါသည္။ ေထာက္ခံစာမ်ားေတာင္းပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ္မွ ပစ္ၥည္းအေဟာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ရိွ နာမည္ႀကီး ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း ႀကီးတစ္ခုက ၀ယ္ယူထားခဲ့ၿပီးျပန္ေရာင္း ၍ ၀ယ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာ္ေတာ္ရွင္း ျပယူရသည္။ ဒါေတာင္မွ ခြင့္မျပဳခ်င္/ျပဳ ခ်င္ျဖင့္္ ““ဒါဆိုလည္း လႊတ္ေပးလိုက္ပါ့ မယ္””တဲ့။ အက်င့္ဆိုးမ်ားက မေပ်ာက္ ေသးပါေပ။
ယခုေတာင္းတဲ့ေထာက္ခံစာက ရယ္စရာေကာင္းသလို ႐ႈတ္ခ်ဖို႔လည္း ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနဲ႔လည္း ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္ဘဲ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္တဲ့ ဘဏ္ကေတာင္းတဲ့ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္ဘ၀ လြန္ခဲ့ တဲဲ့ (၁၉၇၅)ခုႏွစ္ အရာရွိငယ္ဘ၀ လစာ အတြက္ ဘဏ္ေငြစာရင္းကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့စီးပြာေရးဘဏ္ခြဲ(၁)တြင္ ဖြင့္လွစ္ ရပါသည္။ ထိုဘဏ္တြင္ Account ဖြင့္ ထားေသာပုဂ္ၢိဳလ္ (၂)ဦးကေထာက္ခံ ေပးရသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေငြစာရင္း႐ံုးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေငြစာရင္း ထဲသို႔ လစဥ္လစာေငြမ်ား ၀င္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကိုယ္ပုိင္ခ်က္ (Cheque) ႏွင့္ ထုတ္ယူရသည္။ လစာေငြမွ မိဘမ်ားထံ သို႔ လႊဲလွ်င္လည္း လႊဲလို႔ရသည္။ မိမိတာ ၀န္က်ရာၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဘဏ္သို႔လည္း လို သေလာက္ လႊဲႏုိင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဏ္စာရင္းအမွတ္ေတြက မွတ္သားရ လြယ္ပါသည္။ ေရွ႕က (၅)ဂဏန္းႏွင့္ ေနာက္က ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္အသားျဖစ္ သည္။ ျပန္တမ္း၀င္အမွတ္ (၁၀၀၀၀)ဆို ပါက ဘဏ္စာရင္းအမွတ္ (၅၁၀၀၀၀) ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘ၀ေတြကလည္း ေတာင္ေပၚေဒသအေအးဒဏ္ခံလုိက္၊ ပင္လယ္ေရခ်ိဳးလုိက္၊ အညာေႏြဒဏ္ခံ လုိက္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရခ်ိဳးလုိက္ႏွင့္ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ကေတာ္ေတာ္မ်ားေတာ့ ခ်က္စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးပါသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအ တြင္း ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၁)သို႔ သြားၿပီး ခ်က္စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုး သျဖင့္ ခ်က္စာအုပ္ အသစ္ထုတ္ေပးပါ ရန္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ ပါသည္။
ထိုအခါ ထုိဘဏ္၀န္ထမ္းေျပာလိုက္ ေသာစကားမွာ ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ ေမွ်ာ္ လင့္မထားေသာ စကား ““အဲဒီလိုဆိုရင္ ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ ယူလာပါ””တဲ့
ဘဏ္မွာ ခ်က္စာအုပ္အေဟာင္း ေပ်ာက္လို႔ အသစ္ထုတ္ခ်င္တာ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္လိုပါသလား။ လိုတယ္ ဆုိရင္လည္း ဘာေၾကာင့္လိုပါသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ စဥ္းစားမိသည္။
၁။ ဘဏ္တြင္ ပုဂၢလိက ေငြစာရင္း ဖြင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်က္စာအုပ္အသစ္ ရရွိၿပီး သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ဤခ်က္စာအုပ္ ကို စတင္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရပါသည္။
၂။ ခ်က္လက္မွတ္သံုးစြဲသူသည္ သူ ၏ ထုိးၿမဲလက္မွတ္နမူနာကို ဘဏ္သို႔ ေပးပို႔ထားရပါသည္။ ထုိဘဏ္တြင္ ေပး ထားေသာ ထိုးၿမဲလက္မွတ္နမူနာႏွင့္ယခု ခ်က္လက္မွတ္ေပၚတြင္ ေရးထိုးထားေသာ ထိုးၿမဲလက္မွတ္ကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက  တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ကိုက္ညီမႈရွိမွ ေငြ ထုတ္ေပးပါသည္။ မတူညီဟု ထင္ပါက မန္ေနဂ်ာေရွ႕တြင္ ထပ္မံ၍ ေရးထိုးရပါ သည္။
၃။ ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းစတင္ဖြင့္  စဥ္အခါကလည္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မေပးခဲ့ရပါ။
၄။ ခ်က္စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သည္ ရာဇ၀တ္မႈမဟုတ္ပါ။ တရားမမူ ပါ။ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားစရာ မလိုပါ။ ခ်က္လက္မွတ္ေကာက္ရသူမွာ လည္း လိမ္လည္ထုတ္၍ မရႏုိင္ပါ။
၅။ ေက်ာင္းဆင္းကာစ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ (၃၇)ႏွစ္ တုိင္တုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(၁)ႏွင့္ Customer တို႔ တိုက္႐ိုက္ယံုၾကည္စိတ္ခ် စြာ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ယခု ေျဖေလွ်ာ့ခ်ိန္၊ ဒီမုိကေရစီေခတ္ေရာက္မွ ဘာေၾကာင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ကို မလိုအပ္ပါဘဲ ေတာင္းရပါသနည္း။
ထိုဘဏ္စာေရးေျပာၿပီးေနာက္ စဥ္း စားလုိက္တိုင္း ဘ၀င္မက်မႈမ်ားျဖစ္လာ ၏။ မေက်နပ္မႈမ်ားႀကီးထြားခဲ့ရ၏။ ေခၽြး ေစးမ်ားျပန္ခဲ့၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ မလိုလား အပ္ဘဲ ဒီေထာက္ခံစာေတြဘာေၾကာင့္ ေတာင္းေနရပါသနည္း။ အက်င့္ဆိုးေတြ ပါေနလို႔လား၊ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဘာ လီေဘာပုတ္လိုေသာ စနစ္ေၾကာင့္လား။ တာ၀န္မယူရဲေသာေၾကာင့္လား (တရား ႐ံုးက ရဲစခန္းလႊဲခ်၊ ရဲက ရယက၊ စည္ ပင္လႊဲခ်)ဆိုေသာ စနစ္မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ ၾကေတာ့ဘူးလား။ အျပန္အလွန္ႀကိဳး ခ်ည္ေနၾကေလသလား။ ႀကိဳးနီစနစ္မွ ႀကိဳးေျဖ(ျဖည္)စနစ္သို႔ ေျပာင္းေနၿပီ။ ေျပာင္းသင့္ၿပီမဟုတ္ပါလား။
““ကၽြန္ေတာ္ ဘဏ္ခ်က္စာအုပ္ ေပ်ာက္သြားလို႔ပါ။ ဒီမွာေလွ်ာက္လႊာပါ။ ခ်က္စာအုပ္အသစ္ထုတ္ခ်င္လို႔ပါ””
““ဟုတ္ကဲ့ပါရွင့္၊ ရဲစခန္းေထာက္ ခံခ်က္ယူလာခဲ့ပါ””
ေတာင္းျပန္ၿပီ ရဲစခန္းေထာက္ခံ ခ်က္။ တကယ္ေရာ လိုလို႔လားဗ်ာ။

လွတင့္ေဆြ (ပိန္းဇလုပ္)

Frm-HotNewsJournal

1 comment:

 1. ေစာက္က်င့္မေကာင္း
  ငိုစားရီစား.လုပ္စားေနတဲ့
  ရဲဆိုတဲ့.လူတန္းစားဆီက
  ေထာက္ခံစာယူရတယ္တဲ့.
  ေနဝင္းလုပ္သြားခဲ့တဲ့ေစာက္က်င့္ဆိုးေတြ
  ေဖ်ာက္ၾကပါေတာ့။

  ReplyDelete