Saturday, September 8, 2012

ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ဆင္ကန္ေက်းရြာ ႏွင့္ ထိန္ဆံု ေက်းရြာတြင္ ပ်ဥ္းကတိုး စိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလာၾက

From- Hot News

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ က သာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေဒ သခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒသ လိုအပ္ ခ်က္ျဖစ္ေသာ သစ္၊ တုိင္၊ ေမွ်ာအစရွိသည့္ အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားသိရွိခံစားနားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လစဥ္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား သိရွိ ေအာင္စည္း ႐ံုးပညာေပးေဟာ ေျပာ ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ ဆင္ကန္ ေက်းရြာႏွင့္ ထိန္ဆံုေက်းရြာတို႔ရွိ ေဒသခံမ်ားမွ ေက်းရြာပိုင္ ပ်ဥ္းက တိုးစိုက္ခင္း တစ္ဧကစီ တည္ ေထာင္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးစီးအရာရွိ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္က ေဒသခံံအမ်ားစုဟာ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ေရႊတူး ေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုသာ အဓိ ကထားၿပီး စိတ္၀င္စားေနၾကတာ ပါပဲ။ လတ္တေလာ အေျခအေန အရ ေတာေတြမျပဳန္းတီးသမွ် ေတာရွိရင္ ထင္းရွိတယ္။ အိမ္  ေဆာက္ဖို႔ အသားဆုိ တာလည္း ေတာထဲမွာ လႊစင္ေထာင္ၿပီး ထုတ္ရင္ ရတာပဲလို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးယူ ဆေနၾကတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လို႔ ေနပူရွိန္ျမင့္တက္တဲ့ ဒဏ္ေတြခံရ သလို မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးလို႔ လယ္မစိုက္ရသူေတြလည္း သစ္ ေတာေတြ ျပဳန္းတီးလာလို႔ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္တာပဲလို႔ သေဘာ ေပါက္လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက သစ္ေတာစိုက္ခင္းေတြ တည္ေထာင္ရင္ ႏွစ္ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္ေလာက္မွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ရမယ္ဆိုေတာ့ စိတ္မရွည္ၾကတာ ေတြလည္း ပါတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕က လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေက်းရြာ ပိုင္စုိက္ခင္းေတြကို စိုက္ၿပီးရင္ သစ္ေတာဌာနက ပုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြရွိေနၾကေတာ့ သစ္ေတာဌာနက ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ရင္ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔ ေက်းရြာ ပိုင္တယ္ဆို တာ စိတ္ရွည္လက္ ရွည္ရွင္းျပေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရြာ က လူေတြနားလည္သေဘာ ေပါက္ၿပီး တစ္ရြာလံုး ညီညီၫြတ္ ၫြတ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တာပါပဲ””ဟု ဆင္ ကန္ေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက သံုးသပ္ေထာက္ျပေျပာ ဆိုသည္။
ယခုအခါ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွ သဘာ၀တ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာ ထည္ေထာင္ျခင္း၊ ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာပုိင္ ထင္းစုိက္ခင္းတည္ ေထာင္ျခင္းမ်ားကို လစဥ္ကြင္း ဆင္းပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၾကသလို ျပည္သူလူ ထုပါ၀င္မႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေဘး ၀ဲ၊ ယာ ဗန္းေမာက္- မန္စီကားလမ္းအား ကၽြန္းပင္ (၇၀၀၀)၊ စာသင္ေက်ာင္း(၂) ေက်ာင္းႏွင့္ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ တို႔တြင္ ကၽြန္းႏွင့္အျခားအပင္စုစုေပါင္း (၁၈၂၀၀) ဆင္ကန္၊ ခမိုး၊ စက္ေတာ၊ မန္စီ ႀကီး၊ မံအင္-မင္းကုန္း၊ ပန္းေတာ၊ ေညာင္ေျခ ေထာက္၊ ကန္ေတာ္၊ ဒ႐ူးစသည့္ ေက်းရြာ(၉)အုပ္စုတြင္ တစ္အိမ္ ေထာင္ကၽြန္း(၃)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment