Wednesday, July 17, 2013

ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ စနစ္ေဟာင္းမွ အမူအက်င့္မ်ား ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေနဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ စနစ္ေဟာင္းမွ အမူ အက်င့္မ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေနဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္က Chatham House ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ "ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ေနာက္ကြယ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား" စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က "ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးကေန လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆီ ကူးေျပာင္းေနတဲ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပဲ မတူညီတဲ့ သေဘာသဘာ၀ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၂ ခုကို တည္ေဆာက္ေနရသလို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဆက္ဆံေရး ပံုစံသစ္ တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေနရပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခက္ခဲသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ဆန္ ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အားနည္းခဲ့ ရေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေခတ္စနစ္ မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ေတာ့သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခက္ခဲသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ဆန္ ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အားနည္းခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား . . . . .
"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ အသစ္တည္ေဆာက္ရတာ မဟုတ္ဘဲ ရွိရင္းစြဲ အေျခ အေနမ်ားကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူရတာျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့ရတဲ့ အေျခ အေနေတြကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ ေန ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အခင္းအက်င္းသစ္ေတြကို ဦးတည္ခ်ီတက္ေနရသလုိ အရွိန္ မေသေသး တဲ့ စနစ္ေဟာင္းရဲ႕ အမူအက်င့္မ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနရပါတယ္" ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ထုိသို႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ ဘ၀တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ေပၚေပါက္လာမည့္ အစုိးရသစ္အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

From....EMG

No comments:

Post a Comment