Thursday, February 18, 2016

စာအုပ္အစိမ္းရဲ႕ ဝိေရာဓိအခ်ဳိ႕

၂၀၀၈ ေမလ ၂၉ ရက္စြဲနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ စာအုပ္အစိမ္းလို႔ လူအမ်ားသိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပုဒ္မအခ်င္းခ်င္း ေရွ႕ေနာက္ မခ်ိတ္ဆက္တာ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနတာ၊ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မတခ်ဳိ႕ဟာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အံခြင္မက်တာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔(ဒါမွမဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္ကြဲလြဲေနမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္ေတြကေန အဆိုျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။ ေယဘု ယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ သမၼတသက္တမ္းဟာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ငါးႏွစ္ခ်င္းတူေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာ့ စတင္ တာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တာဝန္ၿပီး ဆံုးခ်ိန္ မတူညီပါဘူး။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ေတြဟာ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ ေတြ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္တဲ့ရက္ကေနစၿပီး ငါးႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပမာ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ စတင္က်င္းပရင္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေပမယ့္ မကုန္ေသးပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းကုန္ၿပီး ႏွစ္လေလာက္ေနမွ (ခန္႔မွန္းေျခ မတ္လကုန္)ကုန္ဆံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၁(ခ) မွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြ ဟာ ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုးတဲ့ အခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ အထိ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ အဲဒီ ပုဒ္မဟာ သက္တမ္းကုန္ေနတဲ့ သမၼတကို လႊတ္ေတာ္အသစ္ေပၚ လာခ်ိန္အထိ အာဏာဆက္ေပး ထားျခင္းဟာ ႁခြင္းခ်က္သေဘာ မ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အၾကား ကူးေျပာင္းေရး အေျခအေနေတြ ကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္နဲ႔ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးရက္ဟာ တိက်စြာ တူညီေနသင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ တဲ့ သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းကုန္ေပမယ့္ သမၼတသက္ တမ္းမကုန္ေသးတာဟာ သဘာဝ မက်ပါဘူး။ တူညီစြာ မကုန္ဆံုး တဲ့အတြက္ ေနာက္အစိုးရ၊ေနာက္ သမၼတကို လႊဲေျပာင္းေပးရမယ့္ တာဝန္လို႔ပဲ ဆုိဆို၊ အာဏာလို႔ပဲ ဆုိုဆုိ အဖုအထစ္ေတြ ရွိလာပါက မလုိလားအပ္တဲ့ သံသယဝင္မႈ ေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အကူးအေျပာင္းကာလက သက္ ေသျပေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အဆီအေငၚ မတည့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ဦးဉာဏ္ထြန္း လႊတ္ေတာ္မတက္ ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကစၿပီး က်ငး္ပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုတိယသမၼတေတြ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ ေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ ခမ္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔ မတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ၾက တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတြမွာပါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ေပးတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒုတိယ သမၼတေတြျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္ထြန္း တို႔ လႊတ္ေတာ္မတက္ႏုိင္တာဟာ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအျဖစ္က ႏုတ္ထြက္ရပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရ တဲ့ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံ က်င္းပတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒုတိယ သမၼတေတြအျဖစ္ကေန မႏုတ္ ထြက္ဘဲ လက္ရွိရာထူးနဲ႔ အသာ စီးယူကာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ အျဖစ္ကေတာ့ ဒုတိယသမၼတ သက္တမ္းက လည္း မကုန္ေသး၊ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္လည္း ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေတာ့ ရြာလည္ကုန္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး သစ္ စတင္က်င္းပေနေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကို မဖ်က္ သိမ္းႏိုင္ေသးေတာ့ အဲဒီ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦးဟာ လႊတ္ေတာ္လာ တက္လို႔ မရေသးပါဘူး။ ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြအရ လႊတ္ေတာ္ လာတက္ရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ မွာေရာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွာ ပါ ယူထားသလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတေတြဟာ ရာထူးက မႏုတ္ထြက္ရတာရယ္၊ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၊ အစိုးရ သက္တမ္း မတူညီမႈ စတဲ့ အခ်ိတ္ အဆက္ေတြ လြဲေခ်ာ္ေနတာရယ္ ေၾကာင့္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း နဲ႔ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔ လႊတ္ေတာ္ မတက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း လာမယ့္ မတ္လကုန္အထိ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔ လႊတ္ ေတာ္တက္ခြင့္ မရေသးပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္တက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒုတိယသမၼတ ရာထူးေတြ ကေန ေဆာလ်င္စြာ ႏုတ္ထြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြရဲ႕သက္တမ္းလည္း ဒြိဟျဖစ္

အေျခခံဥပေဒမွာ ဒြိဟျဖစ္ စရာ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း ဟာ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ သက္တမ္းနဲ႔ တူညီၿပီး ငါးႏွစ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒ ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာေတြ ရွိလာပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းနဲ႔ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အခါ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းဟာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းဟာလည္း ကုန္ဆံုးသြားပါၿပီ။

တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားေပမယ့္၊ ေနာက္ သက္တမ္းအသစ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးအသစ္ေတြ က်င္းပေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ လႊတ္ ေတာ္အေဟာင္းကေန ေရြးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနေသးတာဟာလည္း ေရွ႕ေနာက္မညီသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒါေတြ ဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္း ခ်က္ပါ။ အခ်ိတ္အဆက္မမိမႈပါ။ အေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒအားလံုး မိခင္ဥပေဒျဖစ္ေန တာေၾကာင့္ ယခုလုိ ေရွ႕ေနာက္ အခိ်တ္အဆက္မမိတာ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔အတြက္ မတိက်တာေတြ ဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ထုတ္ျပန္၊ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ (တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ေတြအပါအဝင္) ဖ်က္သိမ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္သစ္က်င္းပ ကာ အစိုးရျပန္ဖြဲ႕ဖို႔ အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲၾကား ႏိုင္ငံကို ေခတၱခဏ ထိန္းေက်ာင္းေပးမယ့္ အဖြဲ႕မ်ဳိးဖြဲ႕ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြရွိလာဖို႔ အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ဖို႔လုိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ေသးသမွ် ေနာင္အစိုးရသစ္ သက္တမ္းကုန္ရင္လည္း ဒီပံုစံအတိုင္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သက္တမ္း၊ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ံုးသက္တမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္း ေတြမွာလည္း ေဆြးေႏြးစရာမ်ား စြာ ရွိပါေသးတယ္။
၂၀၀၈ ခု ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ပုဒ္မအခ်င္း ခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရး၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ တိ က်ေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း ျပည့္ဝေရး၊ ဒြိဟမျဖစ္ေစေရး အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ ျပင္ရမယ့္ ဥပေဒ (ဒါမွမဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရမယ့္ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္ဥာဏ
7 day

No comments:

Post a Comment